Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA BIBLIOTEKARA, ARHIVISTA I MUZEOLOGA "LIBRARIES, ARCHIVES AND MUSEUMS CONFERENCE (LAM), MONTENEGRO, 2023."

P O Z I V Četvrta Međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa "Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2023."

Mjesto održavanja: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Ðurđe Crnojević“ Cetinje, 25-26. 05. 2023. god.

Organizator: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Ðurđe Crnojević”, Cetinje.

Tema  KonferencijeBiblioteke, arhivi i muzeji  u kontekstu programa zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti, sadržana u Evropskim smjernicama za saradnju  biblioteka, arhiva i muzeja – EU Agenda 2030 za održivi razvoj.

Ciljovogodišnje Konferencije je kontinuirano podsticanje saradnje između biblioteka, arhiva i muzeja radi ostvarivanja zajedničke misije – zaštite i promocije kulturne i naučne baštine i njenog približavanja najširoj javnosti. Održavanjem Konferencije LAM 2023 želi se skrenuti pažnja javnosti na činjenicu da su biblioteke, arhivi i muzeji kulturno-obrazovni centri cjeloživotnog učenja, ali i institucije koje baštine kulturnu raznolikost i čuvaju bogate istorijske resurse za sticanje znanja današnjih i budućih generacija.

Slanje sažetaka predviđeno je od 14. 03. do 20. 04. 2023. godine, a krajnji rok za slanje radova je 1. 10. 2023. godine.

Svi zainteresovani učesnici/ce, sažetak svog predavanja i
kratku biografiju dostavljaju na mail adresu: dragana.markovic@nb-cg.me.

Sažetak mora sadržati: naslov rada, ime i prezime autora/ke, instituciju koju autor/ka predstavlja, koncept do 250 riječi i 5-7 ključnih riječi.

Obavještenje o prihvatanju radova učesnici/ce Konferencije će dobiti najkasnije do 1.05.2023. godine.


Prezentacije radova na samoj Konferenciji moraju biti napravljeneu Microsoft Powerpoint programu ili video zapisu i ograničene su na 7 minuta.

Radni jezici: crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski, makedonski i engleski jezik.

Kotizacija za prisustvovanje Konferenciji je 20,00€, a uključuje učešće, radni materijal, osvježenja tokom pauza, ručak, večeru i organizovani izlet.

Uplata se može izvršiti na žiro račun 535-11-579-68 Prvabanka, sa naznakom “Za Konferenciju-kotizacija” (uplata se može izvršiti i na dan Konferencije).

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete nas kontaktirati na adresu: dragana.markovic@nb-cg.me

Nadamo se da će Konferencija i ove godine okupiti veliki broj učesnika/ca koji će svojim učešćem doprinijeti njenom uspjehu.


Radujemo se našem susretu na Cetinju i šaljemo Vam srdačne pozdrave!

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Ðurđe Crnojević”

                                                                                                                                                                                                                                         Organizacioni odbor