Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PREDSTAVNICI NBCG POSJETILI CENTAR ZA OBUKU VOJSKE CRNE GORE U DANILOVGRADU

Na zvanični poziv Renate Bulajić, bibliotekarke iz biblioteke u Centru za obuku Vojske Crne Gore u Danilovgradu, službenu posjetu ovoj instituciji prekjuče, 7. februara, je obavila delagacija Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ koju su činili: Dragan Mirković, pomoćnik direktora za razvoj, mr Vjenceslava Ševaljević, rukovoditeljka Odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju i Milutin Đukić, sistem inženjer.

Sastanku su u svojstvu domaćina, osim gospođe Bulajić, prisutvovali: potpukovnik Miladin Čogurić, v.d. komandant kasarne u Danilovgradu, Miloš Đikanović, potporučnik za IT sektor i Boro Kragić, rukovalac za multimedije.

S obzirom na to da je za djelatnost biblioteka sa područja opštine Danilovgrad kao matična biblioteka danilovgradska narodna učešće na sastanaku su uzeli i Milivoje Lakić,  v.d. direktora Centra za kulturu i Veselin Savić, istoričar.

Nakon što je konstatovano da Biblioteka posjeduje otprilike 15 hiljada bibliotečkih jedinica i u dodatnom prostoru fond koji sadrži isključivo bibliotečku građu namijenjenu za učenje engleskog jezika predstavnici NBCG su predložili da se najprije formalizuje postojanje biblioteke kao specijalne biblioteke i da ona bude Centralna biblioteka Vojske Crne Gore, čije usluge i fondove bi koristili pripadnici crnogorske vojske iz svih garnizona.

Jedna od sugestija je bila i da se Biblioteka nakon formalizacije njenog statusa u okviru Centra za obuku uključi u sistem COBISS.CG, a da se nakon toga odmah počne sa tehničkom odbradom publikacija.

Potpukovnik Čogurić je istakao da su spremni da pruže svaku vrstu pomoći i podrške da biblioteka zaživi na pravi način, u skladu sa standardima za bibliotečku djelatnost, i naglasio da će u planiranju budžeta za narednu godinu biti svakako predviđena i stavka za nabavku  novih naslova bibliotečke građe kako bi se obogatila ponuda.

Na kraju sastanka su iz NBCG obećali da će Biblioteci pružiti svu potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, kao i donaciju bibliotečke građe iz fondova viškova.