Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POSJETE BIBLIOTEKAMA ČLANICAMA SISTEMA COBISS.CG U KOLAŠINU, MOJKOVCU I TIVTU

Dana 07.12.2022. i 14.12.2022. delegacija Nacionalne biblioteke u sastavu mr Dragica Lompar, direktorica, Dragan Mirković, pomoćnik direktora za razvoj, mr Vjenceslava Ševaljević, rukovodilac Odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju i sistem inženjeri - bibliotečki informatičari Milutin Đukić i Lidija Popović, posjetila je Narodnu biblioteku  „Ljubo Anđelić“ u Kolašinu, Gradsku biblioteku u Mojkovcu i Narodnu biblioteku u Tivtu.

Sastancima su u svojstvu domaćina prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, direktori Centara za kulturu u Kolašinu i Mojkovcu, odnosno direktorica Narodne biblioteke u Tivtu, kao i zaposleni u ovim bibliotekama.,

Povod za organizovanje stručnog obilaska  je činjenica da ove biblioteke, koje su članice sistema COBISS.CG, nedovoljno participiraju u crnogorskom bibliotečko-unformacionom sistemu te  nemaju uopšte ili imaju vrlo mali broj zapisa u svojim lokalnim bazama.  Osim toga, u Kolašinu i Mojkovcu ni jedan bibliotekar ne posjeduje licencu za kreiranje bibliografskih zapisa za monografske publikacije, a koleginica iz Tivta, koja posjeduje pomenutu licencu, već duže vrijeme odsustvuje sa posla.

Na ovim sastancima je dogovoreno da već u prvom terminu zaposleni i volonteri iz Kolašina i iz Tivta  pohađaju kurs Upotreba programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond, kako bi stekli osnovna znanja i korisničko ime, nakon čega će biti osposobljeni da u lokalanu bazu preuzimaju zapise iz uzajamne baze COBIB.CG. Takođe će koleginice iz Kolašina i Mojkovca pohađati kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija-početni, radi sticanja licence za uzajamnu katalogizaciju, tj. za samostalno kreiranje bibliografskih zapisa. Dogovoreno je da se u Mojkovcu otpočne sa preuzimanjem zapisa iz uzajamne crnogorske bibliografske baze COBIB:CG, kao i da koleginice iz Tivta koje već posjeduju korisničko ime intenziviraju rad na preuzimanju zapisa i unošenju lokalnih podataka o fondu (signatura, inventarni broj i sl.).

Osim pitanja u vezi sa bibliotečko-informacionim sistemom COBISS.CG, na sastancima su date sugestije u vezi sa tehničkom obradom publikacija, signiranjem, smještajem, a posebno sa osmišljavanjem posebnih programa za korisnike bibliotečkih usluga  svih starosnih grupacija..