Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOM SISTEMU COBISS.CG IMPLEMENTIRANA NORMATIVNA KONTROLA LIČNIH IMENA

Cjelokupni sistem COBISS.CG je danas, 12. decembra, prešao na katalogizaciju sa normativnom kontrolom ličnih imena. 

CONOR normative database, which is intended for normative control of authors' name, and is based on the connection between bibliographic and normative records, contains names of authors who can be individuals or corporations.

Normativna baza CONOR, koja je namijenjena normativnoj kontroli imena autora, a zasniva se na vezi između bibliografskih i normativnih zapisa, sadrži imena autora koji mogu biti osobe ili korporacije.

Normativni zapisi sadrže normativne pristupne tačke koje su na jedinstven način određene za upotrebu u čitavom sistemu katalogizacije i druge podatke, kao što su varijantne i srodne pristupne tačke, napomene, informacije o izvoru podataka i slično.

Normativna kontrola u savremenim bibliotečkim katalozima obezbjeđuje pristup do veza koje se uspostavljaju između bibliografskog opisa i sistema odrednica, a takođe i ispunjava dvije važne funkcije. Najprije ona omogućava katalogizatorima da zapise kreiraju na zadovoljavajući način i sa sličnim ili identičnim odrednicama. Tako se na primjer dva autora koja stvaraju pod istim imenom mogu razlikovati tako što im se doda srednji inicijal imena ili datumi rođenja i/ili smrti.  Druga funkcija odnosi se na to da pomoću nje katalogizatori smještaju zajedno materijale koji logički tu pripadaju iako su sami predstavljeni na drugačiji način.

Postupak implementacije normativne kontrole ličnih imena  u sistemu COBISS.CG je započet još 2019. godine. Krajem 2021. i početkom 2022. svi aktivni katalogizatori (117)  uspješno su završili kurs „Prelazak na katalogizaciju sa normativnom kontrolom“.

U junu ove godine je održan i kurs „Ažuriranje CONOR“, tako da su ispunjeni svi preduslovi za uvođenje normativne kontrole ličnih imena u sistem COBISS.CG.

Zadnjih mjeseci su katalogizatori u testnoj bazi vježbali kreiranje kratkih normativnih zapisa, kako bi bili spremni za početak primjene katalogizacije sa normativnom kontrolom.