Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NOVE KNJIGE PRISTIGLE U NBCG MEĐUNARODNOM RAZMJENOM

Nedavno je NBCG obogatila svoje fondove sa oko 170 vrijednih publikacija, dobijenih međunarodnom razmjenom. Pristigle publikacije pripadaju različitim oblastima znanja:  religiji, istoriji, umjetnosti, ekonomiji, pravu, beletristici.. 

Uglavnom su to izdanja štampana u periodu 2019- 2022. god., najviše njih na engleskom jeziku ( idanja USA i Velike Britanije), na jezicima južnoslovenskih naroda, ali  i na jezicima ostalih evropskih naroda.

Međunarodna razmjena je, inače, kao i svi ostali načini nabavke bibliotečke građe (obavezni primjerak, kupovina i pokloni), definisana Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti. Prilikom odabira ponuđenih naslova u međunarodnoj razmjeni, NBCG stavlja akcenat na kompletiranje nacionalne zbirke „Montenegrina“, ali i drugih kolekcija, značajnim stručnim i aktuelnim naslovima monografskih i periodičnih publikacija, objavljenim u inostranstvu.

Isto tako, međunarodnom razmjenom, NBCG kontinuirano i sistematski u svijet plasira aktuelnu crnogorsku knjigu i crnogorsku periodiku.

NBCG je, takođe, zaobilazeći barijere koje je nametnula globalna borba sa  pandemijom Corona- virusa, uspjela da održali kontinuitet i saradnju sa svojim partnerima u inostranstvu, na obostrano zadovoljstvo.

Ilustracije radi, izdvajamo neke od naslova dobijenih već navedenom pošiljkom, za nacionalnu zbirku „Montenegrinu“ i ostale fondove NBCG:

  - Nacionalna zbirka  “Montenegrina”

1. Dalmatia praeromanica – Tomislav Marasović

2. EU Rule of Law Promotion – Marko Kmezić

3. Bauen für den Einheitsstaat – Danijel Kežić

4.Making and Remaking the Balkans – Robert C. Austin

-  Ostali fondovi

1. London: Water and the Making of the Modern City – John Broich

2. A History of Modern Iran – Ervand Abrahamian

3. In Rome We Trust – Manlio Graziano

4. Shakespeare and the Legacy of Loss – Emily Hodgson Anderson

5. Cultures of War in Graphic Novels

6. NATO – Narrative, Architecture in Postmodern London – Claire Jamieson

7. The Venetian Discovery of America – Elizabeth Horodowich

8. The Sit Room: in the Theater of War and Peace - David Scheffer

9. Being Bedouin around Petra – Mikkel Bille

10. Virginia Woolf – Barbara Lounsberry

11. The Image of Christ in Russian Literature – John Givens

12.Obama: an Oral History – Brian Abrams

13. Prague Winter - Madeleine Albright

14.Routledge Handbook of Sustainable Product Design

15. The Great Cauldron: a History of Southeastern Europe . Marie-Janine Calic

16. Design with the Body – Kristina Höök