Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POSJETA PRINCA NIKOLE PETROVIĆA NACIONALNOJ BIBLIOTECI CRNE GORE

Princ Nikola zajedno sa umjetnicama Irenom Lagator Pejović i Natalijom Vujošević boravio je u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“.

Povod sastanka sa direktoricom Dragicom Lompar i pomoćnicima Slavicom Glendžom i Draganom Mirkovićem bilo je učešće Nacionalne biblioteke u projektu izrade Arhiva Cetinjskog bijenala. Želja je da se na jednom mjestu, u Dvorcu Petrovića na Kruševcu objedini sva arhivska građa vezana za pokretanje organizacije ove značajne međunarodne manifestacije, kako bi se na osnovu sačuvane dokumentacije, koje ima veoma mnogo, pokrenula istraživanja i ponovo aktiviralo bijenale i osmislio njegov nastavak.

Uloga NBCG u projektu bi bila u pružanju pomoći u sređivanju građe i poslovi njene digitalizacije, u skladu sa mogućnostima.