Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CRNOGORSKO ISELJENIŠTVO U LATINSKOJ AMERICI - PRECI I POTOMCI

U okviru prezentacije „Crnogorsko iseljeništvo u Latinskoj Americi-preci i potomci“ mr Dragana Otašević predstaviće svoja dosadašnja naučna istraživanja o brojnosti i karakteristikama crnogorskih iseljenika  koji su emigrirali u Republiku Argentinu kao i istraživanja na temu  očuvanosti identiteta potomaka u Argentini, Urugvaju i Peruu i njihovog odnosa sa zemljom porijekla. Takođe, biće prezentovani planovi daljeg istraživanja koje je potrebno realizovati.

Otašević je  svoj naučno-istraživački boravak realizovala u Centru za latinoameričke studije migracija, Univerzitetu „San Andres“, na Institutu za politike migracija i azila u Buenos Ajresu kao i u raznim crnogorskim kolonijama u Argentini, Urugvaju i Peruu.

Na događaju će govoriti doc. dr Srđa Martinović a u ime Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Dejan Vuković, Direktor direkcije za diplomatske privilegije i imunitete i saradnju sa dijasporom.

Posjetioci će imati priliku da pogledaju izložbu građe iz fondova NBCG o crnogorskom iseljeništvu.