Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

DIGITALIZACIJA MUZIČKE GRAĐE U OKVIRU PROJEKTA

U okviru projekta „Nabavka opreme za digitalizaciju i restauraciju zvuka“, koji je dio Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu, digitalizovano je 334 LP i 80 singl ploča, ukupno 223 sata audio zapisa, iz fonda Zbirke muzikalija i audiovizuelne građe. Nosilac Projekta je Crnogorska kinoteka, a Nacionalna biblioteka bila je saradnik zadužen za obezbjeđivanje potrebnog materijala.

U periodu od 02.09.2019. do 01.05.2020. godine u Biblioteci se vršila selekcija pomenute građe i ista slala Crnogorskoj kinoteci na transfer iz analognog na digitalni domen.

Zapisi su snimljeni na hard disk i predati Biblioteci 23.09.2021. godine. Na disku se nalaze folderi sa fotografijama omota i digitalizovani materijal u dva formata: nekompresovani (wav format, sampre rate: 96000Hz, codec: PCM, bit depth: 24) i kompresovani (mp3 format, codec profile: MP3 CBR, bit rate: 320, sampre rate: 48000 Hz).

Digitalizovana bibliotečka građa će biti uskoro dostupna korisnicima Biblioteke.

Ovakav vid saradnje između institucija je vrlo koristan i radujemo se daljoj saradnji u interesu očuvanja i prezentacije kulturnih dobara Crne Gore.