Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CDNL GODIŠNJI SASTANAK – GRUPA ZA DISKUSIJU

U susret predstojećem CDNL (Konferencija direktora nacionalnih biblioteka) godišnjem sastanku, 06. septembra 2021. godine organizovana je online diskusiona grupa u čijem su se sastavu našli predstavnici 4 nacionalne biblioteke, iz sljedećih zemalja: Estonije, Irske, Rumunije i Crne Gore.

Sastanak je održan preko Webex aplikacije, a glavna tema diskusije bili su izazovi koje je bibliotekama donijela kriza koju je prouzrokovala pojava COVID-19 virusa i šta smo imali priliku da naučimo iz njih. Posebno je bilo govora o tome kako smo se uspjeli nositi sa nepredviđenom situacijom i koliko je to uticalo na naše poslovanje i dostupnost korisnicima. Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ se, između ostalog, mogla pohvaliti neprekidnim stavljanjem na raspolaganje korisnicima, budući da ni u jednom trenutku čitaonica nije prestala sa radom, već smo u tom pogledu pažljivo slijedili smjernice  i preporuke IFLA-e i postupali u skladu sa njima.

Članovi grupe u ime NBCG bile su mr Dragica Lompar, direktorica i Slađana Sjekloća, koordinator za međunarodnu saradnju. Predstavnici nacionalnih biblioteka imaće priliku da svoju priču prodube u okviru CDNL godišnjeg sastanka koji će se održati u srijedu, 08. septembra.