Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NASTAVAK STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U NBCG

U periodu od 16.02.-18.02.2021. u prostorijama Cobiss centra održan je kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond.

Kurs je održan u organizaciji Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” u saradnji sa Insitutom informacijskih znanosti, IZUM iz Maribora.

Kurs je vodila mr Đurđa Martinović  iz Nacionalnog COBISS centra Crne Gore.

U ovom slučaju smo imali kuriozitet jer se prvi put desila organizacija kursa jedan na jedan -instruktor sa jednim polaznikom kursa. Polaznik je bio iz Nacionalne biblioteke Crne Gore, a organizovano je na taj način zbog opšte situacije, kako epidemiološke tako i potrebe za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Biblioteci.