Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

U STRUGI ODRŽANA I SJEDNICA SAVJETA COBISS.NET-A

S obzirom na to da je na 10. konferenciji direktora nacionalnih biblioteka Jugoistočne Evrope u Strugi, koja je održana od 4. do 6. oktobra, bio prisutan i veliki broj članova Savjeta COBISS.Net-a, predsjednik ovog tijela, dr Ismet Ovčina je predložio da se održi i sastanak Savjeta. 

Na sjednici su bili prisutni predstavnici Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Crne Gore i IZUM-a.

Na početku sastnaka je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka, koji je preko ZOOM platforme održan u junu ove godine. 

Direktor IZUM-a, dr Aleš Bošnjak je obavijestio da zbog poplava koje su zadesile Sloveniju tokom prethodnog perioda nije izvjesno  koliko će iznositi ukupna  razvojna pomoć Republike Slovenije članicama COBISS.Neta za 2023. godinu. Za sada je siguran iznos od 20.000,00 eura i neophodno je da sve zemlje što prije pošalju  izvještaje o aktivanostima koje će se finansirati iz tih sredstava kao  i prateće fakture.


Gospodin Bošnjak je takođe informisao prisutne da će biblioteka u Koprivnici, usljed činjenice da Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koristi drugi bibliotečko-infomacioni sistem, preuzeti ulogu nacionalnog COBISS centra i da će se u sistem uključiti još nekoliko hrvatskih biblioteka.

Prisutni članovi Savjeta su u načelu podržali ovu inicijativu, kao prvi korak uključenja hrvatskih biblioteka u sistem COBISS.