Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ZVANIČNA POSJETA NARODNOJ BIBLIOTECI U ULCINJU

Juče, 21. septembra, predstavnici Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ - direktorica mr Dragica Lompar, pomoćnik direktora za razvoj Dragan Mirković, rukovoditeljka Odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju mr Vjenceslava Ševaljević i sistem inženjer Žarko Mirković, nastavili su sa obilaskom crnogorskih biblioteka, a domaćin je bila Narodna biblioteka „Mirko Srzentić“ u Ulcinju na čelu sa rukovoditeljkom Arditom Rama. 

U prostorijama Opštine Ulcinj je upriličen sastanak sa predstavnicima Opštine na kojem su prisutvovali: Valjdeta Osmani-Husić, sekretarka Skupštine, Artan Čobi, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i društvene djelatnosti, Adriana Hodža, direktorka JU Centar za kulturu, Đerđa Pepđonović, koordinator Skupštinske službe, Ardita Rama, rukovoditeljka Biblioteke i Bekim Čoba, savjetnik pri Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i društvene djelatnosti.

Na sastanku su analizirani svi aktuelni problemi sa kojima se Biblioteka susrijeće u svom djelovanju i prezentovani su planovi kako da se otpočne sa njihovim prevazilaženjem.