Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CIP INFORMATOR

Kao dio bogate izdavačke produkcije Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“, nedavno se pojavila periodična publikacija, pod nazivom „CIP informator: monografske publkacije“. Objavljen je njen prvi broj, odnosno dvobroj za januar-februar 2022. godine.

„CIP informator: monografske publikacije“ je elektronska periodična publikacija, dostupna na zvaničnom sajtu NBCG (https://www.nb-cg.me/me/nasa-izdanja/cip-informator), koja obuhvata cjelokupnu produkciju CIP zapisa monografskih publikacija NBCG u mjesecu za koji se objavljuje. Publikacija će izlaziti mjesečno, a po potrebi može mijenjati svoju periodičnost.

CIP (Katalogizacija u publikaciji) je zajednička obaveza izdavača u Crnoj Gori i Nacionalne biblioteke, utvrđena Zakonom o izdavačkoj djelatnosti (Sl. list CG, br. 30/2012). Stoga je pojavljivanje ove publikacije veoma značajno, kako za izdavače, tako i za NBCG. Ona će omogućiti informisanje javnosti o novim naslovima crnogorskih izdavača, dok će Nacionalnoj biblioteci i drugim bibliotekama u našoj zemlji obezbijediti pristup informacijama o novim izdanjima i time doprinijeti njihovoj blagovremenoj nabavci i obradi. Takođe, „CIP informator“ će služiti za kontrolu izvršavanja zakonske obaveze dostavljanja obaveznog primjerka Nacionalnoj biblioteci od strane izdavača u Crnoj Gori.