Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PROMOCIJA KNJIGE „GRAĐA ZA CRNOGORSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, TOM 1, CRNOGORSKO PRIMORJE” 2. OKTOBRA NA SAJMU U PODGORICI

Knjiga „Građa za Crnogorski biografski leksikon, tom 1, Crnogorsko primorje”, čiji su autori mr Dragica Lompar i Branislav Borilović, biće predstavljena na 15. Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja u Podgorici, u subotu 2. oktobra s početkom u 16 sati.

Na promociji će osim autora govoriti i recenzenti djela: akademik prof. dr Šerbo Rastoder, doc. dr Srđa Martinović i mr sc. Ivan Jovović.

Ova publikacija ima za cilj da objedini i predstavi znamenite ličnosti koje su obilježile Crnogorsko primorje, njegovu duhovnost, istoriju, tradiciju, pomorske vještine, umjetnost, nauku, te obuhvata period od najstarijih vremena zaključno sa 1945. godinom.