Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽANA GODIŠNJA KONFERENCIJA DIREKTORA NACIONALNIH BIBLIOTEKA (CDNL)

Godišnja CDNL konferencija održana je 8. septembra 2021. godine online, preko Zoom aplikacije. Domaćin je bila Nacionalna biblioteka Australije, koja je zaslužna za uspješnu koordinaciju i besprekornu tehničku podršku za vrijeme trajanja konferencije.

Konferenciji su u ime Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ prisustvovale Dragica Lompar, direktorica i Slađana Sjekloća, koordinatorka za međunarodnu saradnju. Glavna tema bile su nesigurnosti sa kojima se nacionalne biblioteke susrijeću i način na koji se suočavaju sa rizicima i mogućnostima koje iz njih proizilaze. Prezentacije na ovu temu imali su direktori Nacionalne biblioteke Australije i Britanske nacionalne biblioteke, dok je glavno predavanje pripremio Martin Van Staveren sa Tvente univerziteta.

 Izglasan je i Upravni odbor, odnosno predsjednik i dva potpredsjednika. Predsjednica je ostala Lily Knibbeler, direktorica Nacionalne biblioteke Holandije.