Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE ČLANICA MEĐUNARODNOG SAVEZA BIBLIOTEČKIH UDRUŽENJA

Nacionalna biblioteka Crne Gore i ove je godine ponosna članica Međunarodnog saveza bibliotečkih udruženja, jedne od vodećih bibliotečkih organizacija u svijetu.IFLA je osnovana 1927. godine u Edinburgu, a njeno sjedište je od 1971. godine u Hagu.