Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

REVIZIJA KNJIGA OSNOVNOG FONDA NACIONALNE BIBLIOTEKE

Komisija za reviziju knjiga (monografskih publikacija), u sastavu Milorad Milović predsjednik, i članovi Boris Kaluđerović i Dragan Mirković, imenovana je 24. 01. 2019. godine sa zadatkom da izradi Plan za vršenje revizije, u kojem će utvrditi metod rada, redosljed postupaka, kao i ostale neophodne mjere definisane odredbama Pravilnika o postupku, rokovima i načinu vršenja revizije bibliotečkih fondova. Predviđeni rok za podnošenje izvještaja o završenoj reviziji je bio 30. april  2021. godine. Komisija je detaljan Plan revizije knjiga predala Stručnom vijeću Biblioteke na razmatranje i usvajanje i on je prihvaćen na sjednici ovog tijela 08.03.2019. godine.

Knjige su najčešće korišćeni bibliotečki materijal, a ujedno predstavljaju fizički najobimniju građu u NBCG.  Smještene su na dva sprata centralnog depoa u okviru šest signaturnih nizova, i to: I, II, III, IV, IV-a i V. Brojčano stanje po signaturnim nizovima je sljedeće: I – 237.000, II – 185.000, III – 48500, IV – 5460, IV-a – 5250 i V – 180.000 signaturnih brojeva, što ukupno iznosi 661.300 naslova, odnosno 692.670 fizičkih jedinica. Svi naslovi su uredno evidentirani u 124 signaturne knjige, počev od 7.04.1947, zaključno sa 20.09.2019. godine (period od 72 godine).

Proces revizije se odvijao upoređivanjem podataka dobijenih neposrednim uvidom zatečenog stanja svakog primjerka knjige sa podacima unešenim u signaturnim knjigama.

Obzirom da je u pitanju jedan od naobimnijih i najsloženijih bibliotečko-administrativnih poslova, prije početka rada u depou, obezbijeđeni su svi preduslovi, izrađene detaljne instrukcije za obavljanje poslova i vođenje evidencija o svakom naslovu, kao i potrebni materijal za rad. U radnim grupama su bila po dva člana iz redova zaposlenih Biblioteke i svaka je bila zadužena za jednu inventarnu knjigu. Tokom revizije, izvršeno je detaljno čišćenje polica i knjiga.

Poslovi na reviziji su započeti 01.04.2019. godine, a završeni 13.05.2021. godine, što znači da je za nešto više od dvije godine pregledano, upoređeno sa podacima u inventarnim knjigama, očišćeno od prašine i evidentirano za popravku ukupno 692.670 jedinica bibliotečke građe

Od toga: 

  •   na mjestu nije nađeno (sa i bez reversa)   10.917 knjiga
  •   presignirano u druge fondove Biblioteke     8.361 knjiga
  •   rashodovano u prethodnim revizijama           776 knjiga
  •   označeno za popravku                              3.074  knjiga

Biblioteka, takođe, već više od dvije godine kontinuirano radi na reviziji i reorganizaciji smještaja osnovnog fonda novina, a završavaju se konačni izvještaji i evidencije revizije Zbirke stare knjige u bivšem Francuskom poslanstvu.