Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU LAM KONFERENCIJE (Libraries, Archives and Museums Conference)

Uzimajući u obzir ukupnu zdravstvenu situaciju izazvanu pandemijom COVID19, donijeta je odlukao još jednom odlaganju održavanja Treće međunarodne konferencije bibliotekara, arhivista i muzeologa - „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2021”.

O novom datumu Konferencije bićete blagovremeno obaviješteni, kao i o svim važnim pitanjima koja su u nadležnosti Organizacionog i programskog odbora.

Srdačan pozdrav,

Organizacioni i programski odbor