Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU KONFERENCIJE ZA GODINU DANA

Obavještavamo Vas, da se zbog sveokupne situacije, prouzrokovane pandemijom korona virusa,  planirana Treća međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa
„Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2020” odlaže za sledeću 2021. godinu.