Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

OBUKA ZA RAD U SISTEMU COBISS

Zbog sve većeg broja korisnika sistema COBISS u Crnoj Gori, kao i najave povećanja broja članica sistema, u Nacionalnoj biblioteci  Crne Gore (NBCG) tj. Nacionalnom COBISS centru Crne Gore (NCCCG) i ove godine  su realizovana  dva kursa za osposobljavanje za rad u sistemu COBISS:

Kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapis i fond, koji je  održan  u periodu od 08. do 10.05.2019, namijenjen je prevashodno polaznicima koji se pri put susrijeću sa programskom opremom COBISS3 i formatom COMARC/H. Učesnici su se na kursu upoznali sa:

osnovnim uputstvima za rad s programskom opremom COBISS3 osnovama pretraživanja i preuzimanja zapisa iz uzajamne baze u lokalnu bazu podataka formatom COMARC/B formatom COMARC/H

Broj polaznika na ovom kursu je bio 13, iz ukupno šest  biblioteka, od kojih  četiri još nijesu članice COBISS-a, ali se njihovo uključivanje očekuje na jesen.

Drugi kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija-početni se odnosio na obrazovanje bibliotekara  koji će u narednom periodu učestvovati u sistemu uzajamne katalogizacije i izgradnji  baza podataka COBISS. Ukupan broj polaznika na ovom kursu bio je 9, iz 7 biblioteka.

Pomenute kurseve je  vodila licencirani instruktor za COBISS kurseve,  mr Đurđa Martinović.