Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

KULTURNI VODIČ ZA JUN 2019. GODINE

Turistička organizacija Prijestonice Cetinje uz podršku Ministarstva kulture i Prijestonice Cetinje objavila je kulturni vodič za jun 2019. godine. 

Kulturni vodič, u formi mjesečnog repertoara, sadrži programe i događaje koje organizuju institucije kulture i fakulteti na Cetinju.