Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PREZENTACIJA COBISS-a (KOOPERATIVNOG ONLINE BIBLIOGRAFSKOG SISTEMA I SERVISA) U CRNOJ GORI U UTORAK 16. APRILA U NBCG

Prezentacija COBISS-a (kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa) u Crnoj Gori biće održana u utorak, 16. aprila, u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević” na Cetinju. 

Na otvaranju će govoriti: dr Aleš Bošnjak, direktor Instituta informacijskih znanosti iz Maribora i Bogić Rakočević, direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore.

Branko Kurnjek iz Instituta informacijskih znanosti iz  Maribora će održati predavanje na temu  „CONOR.CG – normativna kontrola ličnih imena”, dok će Davor Bračko učesnicima predstaviti novosti koje donosi COBISS+ u poređenju sa COBISS/OPAC-om i održaće prezentaciju „COBISS.net stranica i pokazatelja rasta”.

Nakon izlaganja uvaženih kolega iz Maribora, Đurđa Martinović i Vjenceslava Ševaljavić, iz COBISS centra Crne Gore, će održati radionicu za buduće članice sistema COBISS.CG.

Program počinje u 10 sati i 30 minuta.