Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

“GRAĐA ZA CRNOGORSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, TOM 1, CRNOGORSKO PRIMORJE”

U izdanju Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” i Ministarstva kulture,iz štampe je izašao prvi tom publikacije “Građa za Crnogorski biografski leksikon, tom 1, Crnogorsko primorje” čiji su autori mr Dragica Lompar i Branislav Borilović. Recenzenti su akademik prof. dr Šerbo Rastoder,prof. dr Antun Sbutega, mr sci Ivan Jovović i doc. dr Srđa Martinović.

Kako autori u uvodu preciziraju, “u ovom tomu je predstavljeno oko 1200 značajnih ličnosti, poređanih abecednim redom, sa područja današnjih gradskih opština Crnogorskog primorja (obuhvaćena su područja Grblja, Krtola, Crmnice…) Publikacija ima za  cilj da objedini i predstavi znamenite ličnosti koje su obilježile Crnogorsko primorje, njegovu duhovnost, istoriju, tradiciju, pomorske vještine, umjetnost, nauku... Zastupljeni su svi oni koji su svojim radom, doprinosom, posvećenošću, naučnim dostignućima, hrabrošću, dakle trajnim vrijednostima ostavile značajan pečat bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Jedan broj ličnosti prati fotografija, dok svaka jedinica sadrži i bibliografske podatke sa nazivima i godinama objavljivanja monografskih publikacija, ukoliko se radi o osobama koje su publikovale svoja djela iz oblasti kojima su se bavile. Takođe, svaka jedinica sadrži i izvor (jedan ili više) odakle su crpljeni podaci. Zbog ograničenih mogućnosti, nijesu uzeti u obzir članci u zbornicima radova i serijskim publikacijama. Djela su popisana hronološki, prema godini objavljivanja, a unijete su u popis i godine ponovljenih izdanja. Za bibliografsko pretraživanje korišćen je lokalni elektronski katalog Nacionalne biblioteke, zajednički katalog svih crnogorskih biblioteka COBIB.CG, kao i elektronski katalozi i baze podataka biblioteka u regionu i svijetu. Pregledano je preko 300.000 stranica štampanih i on line izdanja enciklopedija, leksikona, bibliografija, priručnika, monografija, zbornika, časopisa i novina.

Leksikon obuhvata period od najstarijih vremena zaključno sa 1945, kao godinom rođenja, a primijenjen je teritorijalni i nacionalni princip: autori koji su rođeni na području Crnogorskog primorja i autori koji vode porijeklo sa tog područja, a živjeli su i stvarali bilo gdje u svijetu. Gornja vremenska granica je uzeta zato što je za istoriografsku obradu potrebna određena vremenska distanca, što znači da su u najvećem broju zastupljene ličnosti koje su zaokružile svoje životno djelo.

Prof. dr Antun Sbutega, u svojoj recenziji, navodi da su autori potpuno uspjeli u namjeri da ovim djelom realizuju prvi dio “autoportreta jedne države, njenog kulturnog i naučnog dostignuća u kome su predstavljene trajne vrijednosti koje su pojedinci svojim doprinosom utkali u njenu kulturu i civilizaciju.“

Takođe, prof dr Šerbo Rastoder ističe da se slični projekti “uglavnom realizuju kao projekti naučnih institucija sa velikim brojem saradnika i u tom smislu je napor dvoje poznatih radnika Nacionalne biblioteke, neuobičajen iz više razloga.Prvo, realizacija sličnih projekata zahtijeva ogroman trud i svestrano poznavanje različitih izvora. Drugo, za žaljenje je praksa u kulturi Crne Gore, gdje se ne vodi računa o tome da se ne objedine ionako skromni intelektualni resursi na izradi sličnih projekata, te je svaki ovakav individualni zahvat dostojan svake vrste podrške”.

Mr Ivan Jovović je zapisao kako ova publikacija “ima za cilj da čitaocu omogući da na što jednostavniji način proširi svoje poglede i zasigurno dobije verifikovane podatke o predmetnoj tematici, što je za naše prilike od izuzeznog značaja, s obzirom da se prezentovane ličnosti po prvi put tretiraju kako integralni dio crnogorskog kulturnog konteksta”, a dr Srđa Martinović da je “ova knjiga enciklopedijskog karaktera zasnovana na širokoj heurističkoj osnovi, u potrazi za brojnim ličnostima”, te da su “autori uspjeli da konsultuju mnoštvo bibliografskih jedinica i pretresu nesagledivi fond Centralne biblioteke. Lompar i Borilović imali su dovoljno hrabrosti i istrajnosti da uspiju ono što nijesu čitavi instituti već decenijama”.