Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NEMA NEZAKONITOG POSLOVANjA

Nakon objavljivanja na sajtu Državne revizorske institucije Konačnog izvještaja o reviziji JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ pojedini takozvani nezavisni mediji neistinito su, zlonamjerno i senzacionalistički interpretirali isti, pokušavajući da Nacionalnu biblioteku predstave kao mjesto gdje se obavljaju nelegalne radnje.

 U tom smislu pominju i kako je DRI izvještaj poslala Vrhovnom državnom tužilaštvu. Naravno, ništa od toga nije tačno i to smo javno saopštili nakon sastanka sa dr Branislavm Radulovićem, rukovodiocem DRI i timom koji je bio angažovan na reviziji Nacionalne biblioteke.

 I ovim putem obavještavamo zaposlene u Biblioteci i javnost u cjelini, kako je zajednički konstatovano na pomenutom sastanku, da je ukupno utvrđena greška u Izvještaju o novčanim tokovima IV koja je bila osnov za izražavanje negativnog mišljenja na finansijski izvještaj rezultat pogrešne klasifikacije i prikazivanja prihoda i rashoda, a ne nezakonitog raspolaganja, odnosno otuđenja novčanih sredstava. Dakle, niko nije pronevjerio ni jedan jedini cent, kako se to zlonamjerno komentarisalo.

  Ostale sugestije i preporuke DRI odnose se na stvari naslijeđene iz ranijih perioda koje u kontinuitetu nastojimo da riješimo. Biblioteka je prihvatila sve preopruke date u Konačnom izvještaju DRI i usvojila akcioni plan, kao i plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce, aktivnosti i rokove.

  Nacionalna biblioteka Crne Gore je u postupku planiranja Budžeta za 2021. godinu planirala prihode i izdatke u skaldu sa preporukama DRI, što će omogućiti evidenciju istih na odgovarajućim računima. Na taj način će preporuke date u Konačnom izvještaju DRI biti u potpunosti realizovane.