Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODLUKA ZBOG NEDAVNOG KONSTATOVANJA PRISUSTVA SLUČAJEVA COVID19 U NBCG

Zbog nedavnog konstatovanja prisustva slučajeva COVID19 u Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“ Cetinje, a u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i NKT-a, direktor na osnovu čl. 18 Statuta NBCG donosi sljedeću odluku.

1.  Zatvaraju se čitaonice Biblioteke za sve korisnike počev od 16.07.2020. godine;

2.  Organizuje se nesmetano odvijanje radnog procesa na način da u kancelariji bude po jedan izvršilac, uz uvođenje rotirajućih dežurstava (prilog privremeni planovi rada Odjeljenja);

3.  Organizuje se rad od kuće za dio zaposlenih kad je u pitanju pružanje informacionih usluga telefonskim putem i elektronskom poštom, poslovi na obradi građe i bibliografiji članaka, na dodjeli CIP-a i ISBN-a, održavanju sistema COBISS.CG i ažuriranju sajta.

Navedene mjere su privremenog karaktera i donose se u cilju savjesnog i odgovornog postupanja, a njihovo trajanje će zavisiti od razvoja epidemiološke situacije.