Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PLAN RADA ZA BIBLIOTEKU ZA VRIJEME DOK TRAJE OPASNOST OD ZARAZE NOVIM KORONAVIRUSOM

Na osnovu člana 67 Zakona o radu Crne Gore, („SL.list CG“, br. 74/19), i člana 18 Statuta JU NBCG „Đurđe Crnojević“, (u daljem tekstu: Biblioteka), a u vezi sa privremenim mjerama Ministarstva zdravlja u Vladi Crne Gore, koje je, na prijedlog Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti,  donijelo privremene mjere za zaštitu građana od širenja koronavirusa, direktor dana 25. 03. 2020. godine, donosi sljedeći

PLAN  RADA ZA BIBLIOTEKU ZA VRIJEME DOK TRAJE OPASNOST OD ZARAZE  NOVIM KORONAVIRUSOM 


1. Do daljeg prestaju sa radom čitaonice Biblioteke, (čitaonica u zgradi biv.Italijansko poslanstvo i čitaonica u zgradi biv. Francusko poslanstvo);   
2. Tokom radne neđelje, (poneđeljak-petak), organizuje se dežurstvo od zaposlenih Biblioteke, u vremenu od 07 do 15 sati. Ovo će biti organizovano na način što će u oba objekta Biblioteke biti angažovan po jedan od zaposlenih, po ranije utvrđenom Spisku, koji će se praviti unaprijed za dvije radne sedmice; Spisak će takođe biti dostupan javnosti;

3.  Izrada katalogizacije u publikaciji (usluga za izradu CIP-a za potrebe izdavača), će se vršiti svaki drugi dan, odnosno i rjeđe, a  u zavisnosti od potreba korisnika ove usluge; Zahtjevi za navedeno se mogu upućivati i elektronskim putem, na mejl adresi: cip_monografske@nb-cg.me;

4.  Komunikacija sa članicama bibliotečko-infomacionog sistema COBISS vršiće  se uglavnom od kuće, a po potrebi izvršioci iz COBISS centra odnosno Sektora za razvoj će zahtjeve rješavati u prostorijama Biblioteke; 

5.  Komunikacija sa Institutom informacijskih znanosti  (IZUM-om) iz Maribora,  koji je vlasnik softvera za bibliotečki infomacioni sistem Crne Gore,  vršiće se prevashodno od kuće tj. putem e-maila, osim u izuzetnim slučajevima kada će izvršioci morati dostaviti potrebnu dokumentaciju koja se nalazi u prostorijama Biblioteke;

6. Održavanje računarske mreže, testiranje softverskog rješenja za digitalnu biblioteku, prikupljanje dokumentacije za projekte i sl. vršiće se po potrebi, po nalogu Direktora, pomoćnika direktora i rukovodilaca Odjeljenja,  kao i na osnovu zahtjeva dobijenih putem e-maila od nadležnih institucija i službi,  od strane  izvršilaca zaduženih za obavljanje ovih aktivnosti, u prostorijama Biblioteke; 
7. Odjeljenje za Pravne i opšte poslove i Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove će svoje aktivnosti obavljati u skladu sa potrebama Biblioteke, a shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, u prostorijama Biblioteke, odnosno kad je moguće od kuće; 
8. Zaposleni, čija priroda posla zahtijeva češće obilaženje Zgrada, uređaja i slično, kao i zaposleni zaduženi za održavanje čistoće, povremeno će dolaziti na posao, a prevashodno po pozivu Direktora, pomoćnika direktora, odnosno rukovodilaca Odjeljenja;    
9. Stražarska služba, u oba objekta Biblioteke, (zgrade biv.Francusko i Italijandssko poslanstvo), će svoje poslove, odnosno radne zadatke obavljati na uobičajen način, odnosno bez promjene.
10. Za vrijeme dok traje ovako utvrđen režim rada Biblioteke, obije saobraćajne kapije u krugu zgrade biv. Italijansko poslanstvo trebaju biti zaključane, s tim što će ih dežurni zaposleni otvoriti u slučaju potrebe;