Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POZIV za dostavljanje radova za Treću međunarodnu konferenciju bibliotekara, arhivista i muzeologa „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2020”

POZIV za dostavljanje radova za Treću međunarodnu konferenciju bibliotekara, arhivista i muzeologa „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2020”

Treća međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2020”.

Mjesto održavanja: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Ðurđe Crnojević“ Cetinje, 14 - 15. 05. 2020. godine.

Organizator: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Ðurđe Crnojević” u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore.

Tema  Konferencije -  Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja -  UN Agenda 2030 za održivi razvoj - Biblioteke, arhivi i muzeji  kao posrednici, kreatori i partneri u podizanju kulturološke svijesti i razumijevanja zajednice.

Podteme Konferencije:

1.  Upravljanje i očuvanje kolekcija Biblioteka, Arhiva i Muzeja;

2.  Kulturna baština, promocija i očuvanje;

3.  Digitalne zbirke Biblioteka, Arhiva i Muzeja;

4.  Biblioteke i obrazovanje;

5.  Uloga baštinskih institucija;

6.  Pravne norme, standardi i preporuke za biblioteke, arhive i muzeje u regionu i evropskoj zajednici.

Cilj ovogodišnje Konferencije je kontinuirano podsticanje saradnje između baštinskih ustanova biblioteka, arhiva i muzeja radi ostvarivanja zajedničke misije – zaštite i promocije kulturne i naučne baštine. Održavanjem Konferencije LAM 2020, želi se skrenuti pažnja javnosti na činjenicu da su biblioteke, arhivi i muzeji obrazovni centri cjeloživotnog učenja, kako za korisnike tako i za zaposlene. Proaktivnost je osobina koja je nametnuta kulturnim institucijama, eksplozijom informacija u 21. vijeku  i podrazumijeva spremnost istih na svaki novi izazov. 

Poziv za slanje radova otvoren je od 31. januara do 1. aprila 2020. godine. 

Svi zainteresovani učesnici/ce, sažetak svog predavanja i kratku biografiju, dostavljaju na mail adresu: dragana.markovic@nb-cg.me.

Sažetak mora sadržati: naslov rada, ime i prezime autora, instituciju koju predstavljate,  koncept do 250 riječi, te 5-7 ključnih riječi.


Krajnji rok za predaju sažetka je 1. aprila 2020. godine.

Prezentacije radova na Konferenciji moraju biti napravljene u  Microsoft Powerpoint programu ili video zapisu i ograničene su na 7 minuta.

Obavještenje o prihvatanju radova ucesnici/ce Konferencije će dobiti najkasnije do 1. maja 2020. godine.

Radni jezici: crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski, makedonski i engleski jezik.

Kotizacija za prisustvovanje Konferenciji je 20.00€. Studenti ne plaćaju kotizaciju. Kotizacija uključuje učešće, radni materijal, osvježenja tokom pauza, ručak, večeru i organizovni izlet.

Uplatu možete izvršiti na žiro račun 535-11-579-68 Prva banka, sa naznakom „Za Konferenciju-kotizacija” (uplata se može izvršiti i na dan Konferencije).

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete nas kontaktirati na mail adresu: dragana.markovic@nb-cg.me

Nadamo se da će Konferencija i ove godine okupiti veliki broj učesnika/ca, koji će svojim učešćem doprinijeti uspjehu skupa.

Očekujući vas na Cetinju, šaljemo vam srdačne pozdrave.

                                                                                               Nacionalna biblioteka Crne Gore „Ðurđe Crnojevic”

                                                                                                                                                       Organizacioni odbor