Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

GRUPA REGIONALNIH NAUČNIH RADNIKA POSJETILA NBCG

Nacionalnu biblioteku Crne Gore posjetila je grupa regionalnih naučnih radnika 14. 11. 2019. godine.

Delegaciju su činili: Prof. dr Arijana Violić Koprivec sa Sveučilišta u Dubrovniku, Prof. dr Ivana Lazarević iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Prof. dr Marijan Premović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Prof. dr Marinko Marić sa Sveučilišta u Dubrovniku i Prof. dr Anton Ravničar sa Filozofskog fakulteta u Mariboru. Bogić Rakočević, direktor Biblioteke goste je informisao o strukturi, zbirkama i programima naše ustanove, a viša bibliotekarka Dragana Marković sa njima je obišla zgradu bivšeg Italijanskog poslanstva i upoznala ih sa dijelom našeg fonda.