Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Vlada Crne Gore je na sjednici od 11. jula 2019. godine, na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama u javnom sektoru, donijela Odluku o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.

U cilju realizacije navedene Odluke, kao i Zaključaka Vlade, br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, direktor NBCG "Đurđe Crnojević" je objavio javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa zaposlenih.

Na osnovu javnog poziva svi koji su zainteresovani treba da do 30. avgusta 2019. godine podnesu direktoru zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

Obrazac za sporazumni prestanak radnog odnosa

Tablica simulacije odnosa otpremnine