Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PREDAVANJE PROF. DR DARKA DAROVECA „MIR I VRIJEDNOSTI U KRVNOJ OSVETI“

Predavanje prof. dr Darka Daroveca, istoričara, „MIR I VRIJEDNOSTI U KRVNOJ OSVETI“ biće održano u srijedu, 3. jula u Svečanoj sali Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“, sa početkom u 19 časova.

Prof. dr Darko Darovec je profesor na nekoliko evropskih univerziteta (Maribor, Ljubljana, Venecija).

Autor je 16 naučnih monografija i preko 40 studija.

Prorektor za naučno-istraživačku djelatnost Novog univerziteta gdje je obavljao funkciju dekana za slovenske i međunarodne studije.

Urednik je periodičnih naučnih publikacija  „Annales“ i „Acta histria“.

Dobitnik je više evropskih nagrada.